top of page
bigstock-old-broken-bike-26064467.jpg

Verzekering : wat te doen bij ongevallen ?

We zetten de volgende stappen op een rijte : 

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De club voorziet een ongeval aangifteformulier

(dit formulier dan je ook zelf downloaden op VWB webbsite : www.vwb.be)

3. de algemene info vul je zelf in. Vergeet niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het aangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer), samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota's (verschilstaten du ontvangt van / aanvraagt bij uw mutualiteit, ....) en verslagen RECHTSTEEKS naar Ethias

Bij VOORKEUR via mail : raf.stylman@ethias.be

Per post : Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Ethias Verzekeringen binnen de acht dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota's kan u best in bundeltjes overmaken aan Ethias verzekeringen met vermelding van het dossiernummer zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Ethias verzekeringen om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te waarborgen.

Hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier  !

I’m a paragraph. Double click

me or click Edit Text. It's easy  to make it your own.

vwz-ziekenfonds 6.JPG

Gratis pechverhelping onderweg 

Sust-leden zijn aangesloten bij VWB en genieten van fietsbijstand bij pech onderweg voor het HELE GEZIN;

Dit geldt voor recreatieve - sportieve en woon/werk fietsers voor alle types van fietsen (inclusief E-bikes and speedbikes).

De dekking is geldig in België, Nederland en Luxemburg. In de buurlanden Duitsland en Frankrijk tot maximum 50 km over de Belgische landgrens.

Bij pech belt u het gratis noodnummer : 

0800-787-62

(opgepast : je moet je lidnummer vemelden !)

Om vanuit de aan België grenzende landen te bellen bij pech gebruik je het nummer :

+32 2 541 91 59

Gratis lidmaatschap via uw ziekenfonds

Omdat fietsen een vorm van preventieve gezondheidszorg is, betalen de Belgische ziekenfondsen minstens een deel van uw lidmaatschap van de Vlaamse Wielerbond terug. 

Stappenplan : 

Meld je aan op de website www.vwb.be

met je login en paswoord. Via 'mijn beheer' kan je 'attest ziekenfonds' kiezen.

Vervolgens kan je het jaartal kiezen waarvoor je het attest wil downloaden.

Klik op 'downloaden' en ontvang het attest in pdf-formaat.

ehbo rodekruis.png

Met de EHBO-app van het Rode Kruis heb je alle EHBO-instructies op zak.

Deze app is voor iedereen, die betrouwbare informatie zoekt, over hoe je eerste hulp verleent :

van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing.

In deze app vind je eenvoudig wat je moet doen bij meer dan 80 veel voorkomende EHBO situaties.

De app bevat ook gesproken instructies voor bv bewusteloosheid, hevige bloedingen ernstige verslikking.

https://www.rodekruis.nl/ehbo/gratis-ehbo-app/

 

— Naam, titel

112 sos.png

 

 

Voor onderweg is de app 112 onontbeerlijk:

je installeert die op je GSM en ingeval van nood kan je met één druk op de knop ziekenwagen, brandweer of politie opbellen.

Mits je push-berichten kan ontvangen, positiebepaling is ingeschakeld en je een werkende internet-verbinding hebt, wordt gelijk je locatie doorgegeven zodat de hulpdienst(en) je in no-time vinden en kunnen helpen.

bottom of page